Ventilationsåtgärder för Bostadsrättsföreningar

Vi vet att det kan vara besvärligt för en bostadsrättsförening att komma igång med en entreprenad. I synnerhet med ventilations- eller radonåtgärder då inte många har kännedom inom området. Oftast så bildas en uppfattning om att flera olika parter måste kopplas i in ett projekt som te.x. en konsultfirma, besiktningsmän, projektörer, installationsfirma m.m. för utföra en radonsanering, förbättra inomhusklimatet, byta ut befintliga takfläktar etc.

Faktum är att när ni anlitar FTX Gruppen Sverige AB får all den kompetensen i ett och samma företag. Vi erbjuder allt i från erfarna konsulter och utbildade projektörer till duktiga installationstekniker för att kunna utföra varje enskilt projekt från början till slut med egen personal.

Vad betyder detta för er som Bostadsrättsförening?

  • Stor logistisk tidsbesparing
  • Stor ekonomiskt besparing
  • Enkel och sömlös kommunikation med entreprenören
  • Projektet utförs i en följd utan avbrott
  • Större trygghet vid eventuella garantiåtgärder
  • Endast en kostnadspunkt

 

Våra tjänster till Bostadsrättsföreningar

Det finns en mängd olika åtgärder att utföra i en mängd olika typer av fastigheter. Därför kan vi endast presentera ett axplock från det vi kan erbjuda. Skulle du inte hitta det du söker för din fastighet kan du kontakta oss och presentera ditt problem så kommer vi kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Ventilation

Värmeåtervinning
Service
Energieffektivisering
Inomhusklimat
OVK besiktning
Konsultation
Hyresgästanpassning
M.f.l.

Radon

Radonmätning
Radonbesiktning
Radonsanering
Placering av mätdosor
Totalentreprenör
M.f.l.

Övriga tjänster

Kanalrengöring
Utbyte av aggregat
Filterbyte
Rådgivning
M.f.l

Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.