Ventilationsåtgärder till företag

Har ni ett företag och själva äger er fastighet betraktas ni som en fastighetsägare och bär oftast ansvaret för fastighetens skick och underhåll.

Vi kan erbjuda en mängd olika systemlösningar, anpassningar och förbättringar för ditt företag och dess lokaler. En vanlig förekommande åtgärd är att vi hjälper till med lokalanpassningar vid utbyggnad eller ombyggnad av kontorsutrymmen, verkstäder eller andra utrymmen. Andra åtgärder kan vara allmän service & underhåll, komplettering med en kylanläggning, öka luftflödet generellt, energibesparande åtgärder m.m.

Det är svårt att nämna alla de uppdrag vi kan utföra, men nedan har vi valt att presentera de mest frekventa åtgärderna vi hjälpa till med.

Våra tjänster till företag

Ventilation

Värmeåtervinning
Service
Energieffektivisering
Inomhusklimat
OVK besiktning
Konsultation
Hyresgästanpassning
M.f.l.

Radon

Radonmätning
Radonbesiktning
Radonsanering
Placering av mätdosor
Totalentreprenör
M.f.l.

Övriga tjänster

Kanalrengöring
Utbyte av aggregat
Filterbyte
Rådgivning
M.f.l

Fördelen med FTX Gruppen Sverige AB

Den största fördelen med att anlita oss är att vi kan erbjuda all den kunskap som krävs för att utföra en totalentreprenad från början till slut. Du som beställare behöver alltså inte blanda in ytterligare externa företag så som dyra konsulter, projektörer med höga arvoden eller andra kostsamma företag.

Hela entreprenadens förfarande löper i en följd och samtliga moment utförs sömlöst till hela anläggningen är slutförd och besiktigad.

Vad betyder detta för er som beställande företag?

  • Stor logistisk tidsbesparing
  • Stor ekonomiskt besparing
  • Enkel och sömlös kommunikation med entreprenören
  • Projektet utförs i en följd utan avbrott
  • Större trygghet vid eventuella garantiåtgärder
  • Endast en kostnadspunkt

Här kan vi erbjuda våra tjänster

Mälardalen

Stockholm

Strängnäs
Eskilstuna
Arboga
Köping
Västerås
Enköping
Bålsta
M.f.l.
Västra Götaland

Göteborg

Borås
Uddevalla
Vänersborg
Mariestad
Ulricehamn
Mellerud
M.f.l.
Andra städer

Malmö

Jönköping
Uppsala
M.f.l

Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.