Allmänt om Radon

 • Vilken är det aktuella riktvärdet för radon? +

  I dags läget är det högsta värdet en bostad får ha 200Bq/m3

 • Är det sant att kommunerna hotar med vite? +

  Miljönämnden vill införa ett vite för de bostäder som inte radonsanerat sina bostäder inom ett visst datum(datumet är ej fastställt ännu).

  Det kommer att åligga respektive kommun att bestämma när bostäderna skall vara klara med sin radonsanering. Troligtvis kommer varje enskild bostadsägare att erhålla gratis mätdosor från sin kommun som kompensation.

  Vitet beräknas ställas till 11 000sek per månad efter slut datum.

  Denna FAQ kommer fyllas på allt eftersom nya indikationer på förändringar släpps ut i media

 • 1

Radonbidrag & ROT-avdrag

 • Vem måste skicka in ansökan om radonbidrag? +

  Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

  Det är du som fastighetsägare som skall skriva under ansökan och skicka den till Länsstyrelsen i din kommun. Detta kan du dock göra efter att vi utfört en radonbesiktning i din fastighet och konstaterat förekomsten av radonhalter överstigande 200 Bq/m3.

  Hitta ditt kommun kontor på länsstyrelsens hemsida.

 • Vart kan jag hämta ansökningsblanketten? +

  Du kan hämta en aktuell ansökningsblankett på boverkets hemsida. Hämta alltid din blanket på boverkets hemsida, då denna ständigt uppdateras med nya direktiv.

  Hämta ansökningsblankett!

 • Radonbidrag. Hur fungerar det? +

  Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

  Om du utfört en radonbesiktning och värdet överstiger 200Bq/m3 har du juridisk rätt till radonbidrag.

  Detta bidrag täcker halva materialkostnaden upp till 15 000sek inklusive moms. Nedan följer två exempel:

  Ex. 1) Vi lämnar en offert på totalt 35 000sek. Var av 22 000sek är material kostnad och 13 000sek är arbetskostnad. Då betalar du halva material kostnaden samt arbetskostnaden.

  Totalt: 24 000sek

  Ex. 2) Vi lämnar en offert på totalt 85 000sek. Var av 45 000sek är material kostnad och 40 000sek är arbetskostnad. Då betalar du mellanskillnaden på material kostnaden och det fulla bidraget.

  Totalt: 70 000sek

 • När får jag mina pengar för ROT-avdraget? +

  Till skillnad från Radonbidraget Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01, där Du måste ligga ute med pengar, räknas ROT-avdraget av på fakturan från oss.

  Dvs. När du betalar fakturan till oss är summan för ROT-avdraget redan avräknad. Det är vi som skickar in ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket och erhåller sedan utbetalningen.

  Fördelen med ROT-avdraget är att du som kund inte behöver ligga ut med en stor summa pengar och vänta på en utbetalning. Detta sköter istället vi åt dig.

 • När får jag mina pengar för Radonbidraget? +

  Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

  Efter vi har avslutat installationen i ditt hus skall blanketten "begäran om utbetalning" skickas in till Länsstyrelsen. Där efter tar det cirka 14 dagar innan pengarna är utbetalade till ditt konto.

  Blanketten "begäran om utbetalning" erhåller du tillsammans med bidragsbeslutet från Länsstyrelsen.

   

 • Måste jag betala tillbaka bidraget om radonhalten fortfarande är över 200 Bq/m3? +

  Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

  Om radonhalten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 efter en radonsanering finns idag inget krav på en återbetalning av Radonbidraget. Länsstyrelsen kräver däremot att en s.k. "uppföljningsmätning" skall utföras inom ett år efter beslutsdatum. Detta för att se över ytterligare saneringsåtgärder.

 • Kan jag kombinera radonbidraget och ROT-avdraget? +

  Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

  Ja, det går att kombinera Radonbidraget och ROT-avdraget på samma installationsfaktura. Låter det krångligt?! Lugn, vi tar han om alla ansökningar så du kan fokusera på annat.

  Om du utfört en radonbesiktning och värdet överstiger 200Bq/m3 har du juridisk rätt till radonbidrag och kan samtidigt utnyttja ROT-avdraget.

  Detta medför avdrag för halva materialkostnaden upp till 15 000sek inklusive moms(radonbidraget) och avdrag för halva arbetskostnaden upp till 100 000sek inklusive moms(ROT-avdraget).

  Nedan följer två exempel:

  Ex. 1) Radonea AB lämnar en offert på totalt 35 000sek. Varav 22 000sek är material kostnad och 13 000sek är arbetskostnad. Då betalar du halva material kostnaden samt halva arbetskostnaden.

  22 000 - 11 000 = 11 000sek
  13 000 - 6 500 = 6 500sek
  Totalt: 16 500sek

  Ex. 2) Radonea AB lämnar en offert på totalt 85 000sek. Varav 45 000sek är material kostnad och 40 000sek är arbetskostnad. Då betalar du mellanskillnaden på material kostnaden och det fulla bidraget samt halva arbetskostnaden.

  45 000 - 15 000 = 30 000sek
  40 000 - 20 000 = 20 000sek
  Totalt: 50 000sek

 • 1

Radonmätning

 • När måste jag utföra en uppföljningsmätning? +

  Efter en avslutad radonsanering skall huset återigen radonmätas. Denna mätning utförs på exakt samma sätt som en ordinarie radonmätning.

  Dvs. Radondosorna placeras ut i huset i minst två månader under den s.k. "mätperioden", oktober-april.

  Viktigt! Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01
  Om du erhållit Radonbidraget skall värdena för uppföljningsmätningen skickas in till Länsstyrelsen inom ett år efter beslutsdatum.

  Beställ spårfilmsdosor för uppföljningsmätning av oss. Beställ mätdosor för radonmätning!

 • Kan jag mäta radon själv? +

  En radonmätning kan du göra själv. Antlingen en långtidsmätning (2-3 månader ) eller en korttidsmätning (ca 10 dagar).

  Mätdosor kan du enkelt beställa här: Beställ mätdosor(kommer snart)

 • 1

Radonbesiktning

 • Måste man utföra en radonbesiktning +

  Ja! Anledningen är för att vi skall kunna avgöra radonkällan och etablera en åtgärdsplan för just ditt hus.

  Även Radonbidraget Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01 kräver att en radonbesiktning är dokumenterad innan den kan godkännas.

 • 1

Radonsanering

 • Vår mätning är klar och värdet överstiger 200Bq/m3. Vad händer nu? +

  Nu är det dags att ta kontakt med FTX Gruppen Sverige AB och boka ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut på plats och avgör den verkliga radonkällan.

  Där efter erhåller ni en offert med förslag på radonsanering.

 • Hur lång tid tar det att sanera en bostad? +

  Det beror på vilken typ av metod som är lämpligast för ditt hus. Här beskriver vi de vanligaste:

  FTX Ventilation
  ca 5-7 arbetsdagar (radon i byggnadsmaterialet)

  Radonsug
  ca 1-2 arbetsdagar (radon i marken)

  Radonbrunn
  ca 1-2 arbetsdagar (radon i marken)

  Frånluftsventilation
  ca 3-5 arbetsdagar (radon i byggnadsmaterialet)

  Det finns andra typer av radonsanering. Ex. radon i vatten. Dessa saneringsmetoder varierar och kan ta olika lång tid. Saneringstiden på dessa är därför svåra att uppskatta.

 • 1

Beställ radondosor

Vi säljer radondosor för långtidsmätning och korttidsmätning

Beställ här!