Lågenergihus och Passivhus

 

offert ventilation

Lågenergihus

Lågenergihus är ett allmänt namn för byggnader som förbrukar lite energi. Allmänt brukar man säga att lågenergihus har lägre energiförbrukning än Svenskt regelverk(BBR-kraven). Men, inte så lågt som Passivhus eller Plus Energihus.

Intresset för lågenergihus har ökat betydligt de senaste åren. Oavsett användningsområden diskuterar man hur man kan erhålla samma funktion fast med betydlig mindre tillförd energi än tidigare. Denna diskussion finns även i bostadssektorn och här diskuterar man minskning av energibehovet för elektriska apparater, varmvatten och uppvärmning. För alla tre funktioner finns det tekniska möjligheter att minska energibehovet, lågenergihus.

Passivhus

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, utan att lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol dvs hus-utan-värmesystem. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda.

Att tillvarata passivt tillförd energi istället för att aktivt distribuera energi via t ex radiatorer är ett koncept som blir allt vanligare i Europa. I Tyskland har det byggts tusentals lågenergihus och passivhus. I Sverige är det mest berömda exemplet de s.k. Lindåshusen söder om Göteborg. I dessa radhus finns bara en liten extra värmekälla för uppvärmning. Den installerade effekten är mindre än 12W/m2 vilket också är den nuvarande definitionen på lågenergihus konstruktion i Sverige.

För att klara uppvärmning av ett passivhus med hjälp av passiva värmekällor måste man minimera allt värmeläckage från bostaden. I Lindåshusen minimeras värmeläckaget genom en speciellt välisolerad byggkonstruktion. Fönster och dörrar är också de maximalt isolerande och till sist återvinns nästan all värme i det effektiva ventilationssystemet.

Ordet och konceptet passivhus kommer från Tyskland, som är ett föregångsland med tusentals byggda lågenergihus. Kortfattat så kan man förklara denna teknik med att man bygger mycket energisnålt genom att:

  1. minimera värmeförluster genom klimatskalet

  2. installera energieffektiv ventilation

  3. tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol

Merparten av alla passivhus i Skandinavien har ett REC-vent system med REC:s ventilationsaggregat typ Temovex FTX aggregat.

Lågenergihus är framtidens hus standard!offert ventilation

Beställ radondosor

Vi säljer radondosor för långtidsmätning och korttidsmätning

Beställ här!