Radonsanering

Radonsanering i fastigheter

offert radonsanering

Varje dag påverkas alla av någon form av strålning. Majoriteten av denna strålning kommer från radioaktiva ämnen belägna i mark, byggnadsmateriel, i fastigheten/bostaden, fastighetens vattenförsörjning och våra egna kroppar. Den största strålningsdosen vi utsätts för kommer från våra egna hem, där vi jobbar, handlar eller utför andra inomhusärenden. I många fall är radonhalten så pass hög att den omedelbart måste sänkas med hjälp av en radonsanering för att inte påverka vår hälsa negativt.

Radonsanering i villa

Mättermen för radongas är Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) i inomhusluften. Genomsnittsvärdet för radongashalten i Svenska fastigheter/bostäder beräknas vara ca 100 Bq/m3, men beräknas vara anmärkningsvärt högre i enfamiljshus(småhus/villa) och aningens lägre i flerfamiljshus.

Nedan vill vi informera dig om de vanligast förekommande sätten att utföra en radonsanering i befintliga fastigheter och bostäder. Vi informerar även om hur vi kan hjälpa till med förebyggande åtgärder när du skall bygga ett nytt hus eller en ny fastighet. 

Att utföra en radonsanering

Om värdena överstiger 200 Bq/m3 när vi utför en radonmätning måste en radonsanering utföras. Våra radonexperter hjälper då till att lokalisera källan till problemet och vart radonet kommer ifrån.

Här följer några exempel på orsaker till att utföra en radonsanering

  • Om byggnadsmaterialet(blåbetong) är orsaken till radonet, måste man öka luftomsättningen i huset. Den effektivaste metoden för radonsanering i byggnadsmaterialet är att installera ett FTX system. I vissa fall kan det vara tillräckligt att installera ett frånluftssystem samt komplettera med friskluftsventiler för att kontrollera luftintaget.
  • Är det så att radonet kommer in i huset från marken(markradon) måste man skapa ett undertryck under huset. Detta gör vi genom att installera en mekanisk frånluftsfläkt(radonsug) som suger ut radonet ur marken innan radonet kommer in i huset. Det är vanligt att vi kompinerar ett FTX system tillsammans med en radonsug, då det ibland förekommer radon både i mark och i byggnadsmaterialet.
  • Ytterligare en källa till radon kan vara vatten. En vanlig radonsanering för radon i vatten är att kraftigt lufta vattnet med en speciellt tillverkad radonavskiljare.

Vi hjälper naturligtvis även till med ansökningen för radonbidrag om radonhalten överstigen 200 Bq/m3 av din inomhusluft. Du har rätt till 50 % av kostnaderna för en radonsanering, dock med ett max tak på 15,000,00 SEK inkl moms. Radonbidraget är borttaget från och med 2015-01-01

Radonsanering vi nybyggnation

Vid nybyggnation är det du som husköpare som skall kontrollera att allt byggnadsmaterial som används är fritt från eventuella radongaser. Men, i de allra flesta fall är det istället marken där huset skall byggas på som bör kontrolleras.

Oftast så bygger man husgrunden på sådant sätt att radongas inte kan tränga in i huset vid eventuell markradon. Det vi kan erbjuda vid nybygge är att installera ett FTX system som kompletterande radonsanering för att säkerställa att ingen radongas kan tränga in i huset vid förändring i tryckförhållandet.

offert radonsanering

Garantier för radonsanering

Produktgaranti:

2 års sedvanlig garanti lämnas på samtliga av FTX Gruppen Sverige AB levererade produkter och arbete.

Åtgärdsgaranti:

När du anlitar FTX Gruppen Sverige AB för en radonsanering kan du lita på att vi sänker radonhalten ner till 200Bq/m3. Skulle mot förmodan radonhalten överstiga gränsvärdet lämnas förslag på kompletterande åtgärder tills dess att radonhalten understiger gränsvärdet på 200Bq/m3. Vi ger aldrig upp, därför lyckas vi med alla våra uppdrag!

Genom en ständig uppdatering kring de produkter och lösningar för radonsanering som finns tillgängliga på marknade, kan vi alltid erbjuda en optimal lösning på ett radon problem. I och med detta kan du som privatkund, fastighetsägare, fastighetsförvaltare alltid känna dig trygg med valet av våra tjänster för radonsanering.

Ett hus behöver inte vara "radonsjukt!"

Här utför vi radonsanerings arbeten:

Mälardalen

Stockholm

Strängnäs
Eskilstuna
Arboga
Köping
Västerås
Enköping
Bålsta
M.f.l.
Västra Götaland

Göteborg

Borås
Uddevalla
Vänersborg
Mariestad
Ulricehamn
Mellerud
M.f.l.
Andra städer

Malmö

Jönköping
Uppsala
M.f.l

offert radonsanering

Beställ radondosor

Vi säljer radondosor för långtidsmätning och korttidsmätning

Beställ här!