Ventilationsfilter är viktigt för hälsan

Viktigt med hög kvalitet på ventilationsfilter

För att uppnå en optimal inomhusmiljö med ett ventilationsaggregat är förutsättningarna rätt luftmängd. För att uppnå rätt luftmängd krävs att samtliga filter i anläggningen är utbytta och tillverkade enligt gällande EuroVent certifiering. För att uppnå maximal livslängd på en ventilationsanläggning är det mycket viktigt att man alltid köper ventilationsfilter av högsta kvalitet.

Ventilationsfilter skall vara eurovent certifieradeLeta efter EuroVent logotypen i den butik som säljer ventilationsfilter[/notice]

Filter till flexit aggregat

 

Dessa filtertyper finns att köpa

Från början använde man ett vanlig "Planfilter" i ventilationsanläggningar och i filterboxar. Men med tiden insåg man att dessa filter krävde mycket underhåll och det blev dyrt. Då uppfann man pleat/kassett filter och påsfilter. Pleat och kassett filter är fyrkantiga ventilationsfilter med en pappersram och med varierande filter media. Vanligaste filterklassen för pleat eller kassett filter är F5, F6, F7 & F9.

Påsfilter är fortfarande den vanligaste formen av ventilationsfilter. Ett påsfilter är uppbyggt med en ram och flera påsar som fångar partiklar. Ett påsfilter är mest effektivt men tar mest plats i ett ventilationsaggregat. Därför är det vanligt att FTX aggregat för villor har pleat/kassett filter.

Byt dina ventilationsfilter 2ggr/år

Oavsett vart i landet skall du byta filtarna i din anläggning minst 2 gånger per år. Endast anläggningar som finns i närheten av tätbebyggda områden eller intill en stor väg eller motorväg kan behöva en tätare bytesintervall än 2ggr/år

Fördelar med ett abonnemang för ventilationsfilter

Det finns en mängd roliga och mindre roliga produkter att köpa på internet. Att köpa ventilationsfilter tillhör oftast den mindre roliga produkten att handla. Därför är det en god idé att låta din filterleverantör påminna dig när det är dags att byta dina ventilationsfilter. Det finns bara en butik i Norden som kan erbjuda ett riktigt filterabonnemang helt utan bindningstid och förpliktelser. Butiken vi rekommenderar heter ventilationsfilter.net och dom erbjuder ett mycket förmånligt filterabonnemang.

Myten om begreppet "Originalfilter"

Vi som installatörs företag får ofta frågan om vi kan sälja originalfilter tillsammans med våra installationer. Anledningen till att vi får den frågan är för att aggregatstillverkarna kräver att slutanvändaren ska köpa filter från dem för att få längre garantitid. Men, det som inte framkommer är att det inte finns något som heter originalfilter. Det är inte godkänt att kalla någon för originalfilter såvida aggregatstillverkaren själv tillverkar filtret själv speciellt till sitt aggregat. Med andra ord går det bra att köpa ventilationsfilter från valfri leverantör så länge filterleverantören säljer EuroVent certifierade filter.

Billiga kopior på ventilationsfilter

Det finns flera butiker på internet som levererar icke certifierade ventilationsfilter. Akta er för att köpa filter från sådana leverantörer. Det som sker när man sätter in filter med dålig kvalitet i ett ventilationssystem är att alla känsliga och roterande delar i aggregatet utsätts för onödig nedsmutsning och får kraftigt reducerad livslängd. Även inomhusmiljön blir drabbad då det kommer in stora mängder farliga partiklar i hemmet där du och din familj vistas. Exempel på icke certifierade ventilationsfilter

Till butiken för ventilationsfilter

 

Beställ radondosor

Vi säljer radondosor för långtidsmätning och korttidsmätning

Beställ här!